info@bilcek.com

0 212 418 1 000

0552 248 88 18

İletişim

Tüm Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Alın

TÜM VÜCUT MR (EMAR) KANSER TARAMA

TÜM VÜCUT MR(EMAR)KANSER TARAMA

Tüm vücut MR (EMAR) yeni bir kanser tarama yöntemidir.

Bu yöntem ile beyinden başlayarak boyun ve iç organları da içerecek şekilde geniş bir kanser taraması yapılır. Tüm vücut tek bir seansta görüntülenir. Kanser riski veya endişesi yüksek olan hastalarda kan tahlillerine ek olarakta uygulanabilir. Tüm vücut MR(EMAR) ile henüz hastalık bulguları oluşmadan veya yayılım olmadan bilgi elde etmek amaçlanır.

Tüm vücut MR (EMAR) ile hangi organlar incelenir.

Beyin, boyun yapıları, akciğerler, karaciğer, safra kesesi, böbrekler, böbrek üstü bezleri, pankreas, mide, ince barsaklar, kalın barsaklar görüntülenir. Erkeklerde ek olarak prostat ve testisler kadınlarda rahim ve yumurtalıklar incelenir. Aynı seansta bacaklarda diz altına kadar görüntülenir.

Tüm vücut MR (EMAR) KANSER TARAMADA AMAÇ NEDİR?

Henüz semptom veya bulgu vermemiş hastalıkları ileri ve geri dönülemez aşamaya gelmeden yakalamayı amaçlar.  Birçok organda meydana gelen kanserler belirli bir aşamaya gelmeden veya başka organlara yayılmadan bulgu vermezler. Bu aşamadan yakalanan kanserler genellikle çıktığı organla sınırlı kabul edilir; tümör alınarak tedavi sağlamak mümkündür. Tüm vücut MR(EMAR) kanser taramada amaç bu aşamadaki kanserleri yakalayıp tedavi edilmesini sağlamaktır. Ayrıca beyin damarlarında oluşan baloncuklargibi kanadığında ölümcül olan veya ömür boyu felçlik sebebi olacak hastalıkları erken aşamada yakalayıp tedavi edilmelerini sağlamaktır.

Tüm vücut MR (EMAR)’da  beyin damarları incelenir mi?

Beyin damarlarının görüntülenmesi özel ve spesifik bir çekimdir. Normal kanser tarama programları içerisinde yer almaz. Fakat beyin damarlarında anevrizma olarak bilinen damar balonlaşması yüksek kanama riski taşımaktadır ve kanaması halinde çok ağır sonuçlar doğurmaktadır. Bu nedenle biz hastalarımızın kanser taramasını yaparken bu çekimi de tarama programının içerisinde ek bir ücret talep etmeden yapmaktayız.

Tüm vücut MR (EMAR) İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Diğer MR(EMAR) çekimleri gibi vücutta bulunan tüm metaller çıkartılır. Çekim yapılacak kişi elbiselerini çıkartır ve önlük giyer.  MR(EMAR) masasına yatırılır. Üzerine vücuttan sinyal almamızı sağlayan koil adı verilen alıcılar yerleştirilir. Yaklaşık 1 saat süren çekim sonrası görüntüler birleştirilir. Radyoloji uzmanı tarafından yorumlandıktan sonra hastalarımıza bilgi verilir.

Tüm vücut MR (EMAR) İŞLEMİ RADYASYON İÇERİR Mİ? YAN ETKİSİ VAR MIDIR?

MR (EMAR) çekimleri radyasyon içermez. İşlem sırasında ilaç kullanılmadığı için herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Tüm vücut MR (EMAR)  işlemi sırasında ilaç kullanılır mı?

İşlem sırasında ilaç kullanılmamaktadır. Fakat bir hastalık tespit edilmesi durumunda hastalığı net olarak doğrulamak için ilaçlı çekim önerilebilir.Bu ilaç için sizlere ek bir maliyet yansıtılmaz.

Tüm vücut MR (EMAR)ek emar veya tomografinin doğmasına neden olur mu?

Hastalarımızın tetkiklerinin yorumlanması sonucunda kanser gibi bir hastalıkla karşılaşılması durumunda ilaçlı veya ilaçsız yeni görüntüleme önerilir. Spesifik çekimler olmaması(meme- prostat MR gibi) durumda sizlerden ilaç veya görüntüleme için ücreti talep edilmeden MR(EMAR) ve Tomografiniz kurumumuz tarafından karşılanacaktır.

Tüm vücut MR (EMAR) görüntüleme laboratuvar hizmetlerini kapsar mı?

Laboratuvar hizmetleri diğer check-up programları içerisinde olup bu paket kapsamı dışındadır. Laboratuvar hizmetlerinin bu programa eklenmesi mikro düzeydeki hastalıkları tanıma şansımızı artırır.

Tüm vücut MR (EMAR) CHECK UP ile vücuttaki var olan tüm lezyonlar tespit edilmesi mümkün müdür?

Bir lezyonun radyolojik görüntüleme yöntemleri ile tespit edilmesini sağlayan temel unsur köken aldığı organ ve çevre doku ile oluşturduğu kontrast(renk) farklılığı ve lezyonun büyüklüğüdür. Genel itibarla parankimöz organlarda oluşan,  1cm ve üstü lezyonlar tespit edilebilir.

Tüm vücut MR (EMAR)mamografi tarama yerine geçer mi?

Meme kanserini değerlendirmek için tarama mamografisi ve meme ultrasonu yaptırmak  gerekir. Meme kanserinin en erken tanı için düzenli olarak her yıl  40 yaş üstünde mamografi taramaları ile birlikte meme ultrasonu; 40 yaş altında ise meme ultrasonu yaptırmak gerekir.

Tüm Vücut MR (EMAR) İle tüm akciğer kanserleri yakalanabilir mi?

1 cm üstü kitleler MR İle görülebilir. Daha düşük boyutlu kitlelerin- nodüllerin  takibi için akciğer tomografisi ile kontrol yapılmalıdır.

Tüm vücut MR (EMAR) hangi yaş grupları için uygulanabilir?

Radyasyon bulunmaması ve MR çekimi sırasında ilaç kullanılmaması nedeniyle her hangi bir yan etki beklenmemektedir. Bu nedenle her yaş grubunda uygulanabilir.