info@bilcek.com

0 212 418 1 000

0552 248 88 18

İletişim

Tüm Hizmetlerimiz Hakkında Detaylı Bilgi Alın

ULTRASON-RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

ULTRASON-RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ

Ultrasonografi ses dalgalarını kullanarak karaciğer, böbrek, dalak, mesane, yumurtalıklar gibi içi dolu solid organlara ait hastalıkların tanı süreçlerinde kullanılan radyolojik tanı yöntemidir. Organların yerleşim yeri ve özelliklerine göre farklı problardan yararlanılır. Karaciğer gibi büyük ve derin yerleşimli organların araştırılmasında geniş problar, tiroid gibi daha yüzeyel yerleşimli organların araştırılmasında düz ve yüksek frekanslı problar kullanılır.

Doppler Ultrasonogafi, benzer şekilde ses dalgalarını kullanarak damarların veya organların damarsal hastalıklarının tanısında kullanılır. Bu aşamada ultrasonografi cihazı özellikle damarlardan geçen eritrositlerin oluşturduğu ses dalgalarının yansımalarından yararlanır. Damar tıkanıklığı ile giden hastalıkların belirlenmesinde en iyi tanı yöntemlerinden birisidir.

ULTRASONOGRAFİNİN KULLANIM ALANLARI

Ultrason ve doppler ultrasonografi öncelikle içinde hava bulunmayan organların hastalıklarının tanısında kullanılır:

 

DOPPLER ULTRASONOGRAFİNİN KULLANIM ALANLARI

ULTRASON – DOPPLER ULTRASONOGRAFİ GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

Ultrason tiroid, meme vb diğer organlara yönelik hastalıkların tanısında yol gösterici olarak kullanılabilmektedir. Özellikle kanserin patolojik tanısı için ince uçlu iğneler ile hücre toplama veya kalın uçlu iğneler(tru-cut) ile doku alınması aşamalarında sağlam dokularda veya hayati organlarda oluşabilecek yaralanmaları minimize etmek için ultrasondan yararlanılmaktadır..

 

 

GEBELİKTE ULTRASON- DOPPLER

Ultrason radyasyon yerine ses dalgalarını kullanması sebebiyle, hamilelikte diğer radyolojik tanı yöntemlerinin üstünde avantaja sahiptir. Gebelikte bebeğe ait olabilecek doğumsal hastalıkların saptanmasında ve gebeliğin hem bebek hem anne açısında sağlıklı devam edebilmesi için muayene yöntemi olarak kullanılmaktadır. Özellikle 2. Ve 3. Düzey Ultrason taramaları ile bebeklere ait ve bu dönemlerde saptanabilecek hastalıkların erken tanısı mümkündür.

ULTRASON - DOPPLER ULTRASONOGRAFİ YERİNE KULLANILABİLECEK TANI YÖNTEMLERİ

Ultrasonografinin yetersiz kaldığı durumlarda MR veya BT tanı yöntemi olarak kullanılabilmektedir. Damarsal hastalıkların tanısında doppler ultrasonografi yetersiz kaldığı durumlarda MR(EMAR) veya BT Anjiyografi kullanılmaktadır.